Certifikačný systém EN Plus vznikol v roku 2011 dohodou EPC (European Pellet Council), vďaka čomu má podporu celého európskeho systému výroby peliet. Základom certifikačnej schémy je norma EN 14961-2 a cieľom distribúcia kvalitných drevených peliet v celej Európe, ako zdroja energie pre nepriemyselné účely. Kľúčovou výhodou certifikácie ENplus je, že kvalita peliet je kontrolovaná v priebehu celého dodávateľského reťazca; vrátane výroby, skladovania a prepravy konečným spotrebiteľom. Certifikácia EN Plus tiež zabezpečuje kontrolu výrobného závodu a prijatie špecifických postupov, ktoré umožňujú dlhodobo vyrábať vysokokvalitné pelety.

Účelom certifikácie EN Plus je zabezpečenie funkčnosti novej európskej normy a dodržania stanovených požiadaviek predávaným výrobkom. Certifikácia EN Plus klientom zaručuje nákup vysokokvalitných peliet konštantných vlastností v celej Európe, garantovaný transparentným certifikačným systémom.

Nehovoríme o jednoduchej certifikácii výrobkov, ale o systéme, ktorý preveruje celý dodávateľský reťazec peliet, od výroby / príjmu surovín až po skladovanie tovaru a konečnú dodávku peliet finálnemu klientovi

Norma EN 14961: 2 zavádza tri triedy kvality:

Trieda A1, zodpovedá najvyššej kvalite, s obsahom popola do 0,7%, vrátane

Trieda A2, charakterizovaná obsahom popola 1,5%

Trieda B, charakterizovaná maximálnym obsahom popola 3%. Okrem pilín je dovolené aj použitie kôry. Jedná sa o výrobok určený pre veľké zariadenia s komerčným a/alebo priemyselným využitím.

Kompletný manuál normy EN 14961: 2