Tento priestor je určený pre záujemcov o registráciu za člena nákupnej skupiny a zakladá sa na požiadavke mnohých spotrebiteľov byť v kontakte s ďalšími potenciálnymi záujemcami; v prípade kúpy celého kamiónu peliet sa náklad rozdelí podľa potrieb jednotlivých záujemcov (10 paliet/kamión a 28 paliet/ kamión s prívesom). Týmto spôsobom klienti významne ušetria za cenu peletiek v porovnaní s nákupom niekoľkých paliet pre individuálneho spotrebiteľa.

Registrácia, spojenie s ľuďmi Vám geograficky blízkymi, nie je záväzná a je možné kedykoľvek požiadať o vyšktrnutie zo zoznamu. V prípade registrácie dostatočného počtu záujemcov v blízkom okolí (vzdialenosť do 10-15 km), a vytvorenia skupiny, je možné začať s nákupom peliet týmto výhodným spôsobom.

Po zaregistrovaní Vám oznámime meno kontaktnej osoby nákupnej skupiny vo Vašej oblasti, prípadne sa ňou môžete stať Vy; týmto spôsobom budete mať k dispozícii nástroje na komunikáciu s ostatnými členmi, organizáciu fungovania skupiny a realizáciu nákupu peliet.

Nákupná skupina vznikne, ak záujemci s jednotlivými požiadavkami dosiahnu potrebný počet paliet na naplnenie kamióna. Oznámenie o vytvorení skupiny, kompletizácia objednávky a realizácia nákupu peliet je Vašou úlohou. Po zadaní objednávky bude kamión doručený do vybranej destinácie (je možné zorganizovať vykládky aj na 2-3 miestach, ak blízko seba). Na mieste vykládky je potrebný vysokozdvižný vozík s nosnosťou min 12 kubíkov a dostatok priestoru pre pohyb vozidla.