Piliny a štiepka ihličnanov a listnáčov (jedľa, borovica, smrek, buk, atď …), používané na výrobu peliet, sa získavajú pri poľnohospodárskych a lesníckych činnostiach. Pomocou čistenia, mletia, tvarovania a lisovania, s využitím špeciálnych technológií najnovšej generácie získavame drevené pelety.
Kalibrácia a výroba konečného produktu sa realizuje s použitím živice a prírodného pojiva, bez použitia akýchkoľvek chemických látok.
Pelety v ponuke PHOENIX Trade Company (certifikované EN PLUS A1) garantujú vysokú výhrevnosť a predstavujú ekologickú a ekonomickú alternatívu palív ako plyn a ropa, zároveň sú garanciou pre životné prostredie, keďže ich emisie CO2 do atmosféry sú neutrálne.

V porovnaní s inými palivami, pelety zabezpečujú vyše 90% návratnosť, vzhľadom k obsahu vlhkosti podstatne nižšiemu ako vysušené drevo.
Vďaka vysokej špecifickej hmotnosti sú ľahko skladovateľné, v porovnaní s drevom hovoríme o 20% úspore priestoru. Použitie peliet umožní ukončiť aj nepohodlie spojené s použítím plynu a vykurovacieho oleja.

PHOENIX Trade Company ponúka aj široký výber “necertifikovaných” výrobkov, ktoré spĺňajú platné európske normy.